“Mazowieckie Debiuty”

Pod tym tytułem odbył się w miniony piątek (26 kwietnia)
w Galerii im. Bolesława Biegasa , w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie wernisaż malarstwa Łukasza Dymińskiego.

To artysta młodego pokolenia, absolwenta Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (w pracowni prof. Stanisława Baja). Uprawia szeroko pojęte malarstwo plenerowe. Przy każdej możliwej okazji stara się przekazać zdobytą do tej pory wiedzę, nakłaniając innych młodych artystów do malowania.

Łukasz Dymiński jest laureatem Nagrody dla Młodych Indywidualności Twórczych, przyznanej przez Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych, który działa w PCKiSz. Wernisaż uświetniła Małgorzata Pilzak z Studium Piosenki ” dEs” Grzegorza Chodkiewicza.

Fot. Archiwum PCKiSz