Międzynarodowe spotkania w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Hiszpanie, Włosi i Finowie odwiedzą nasz region

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie realizuje projekt w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego i zatrudnienia.

Uniwersytet w Oviedo jest liderem projektu, a Regionalne Centrum Edukacji Dorosłych CPIA w Padwie (Włochy), Akademia Społeczna w Borgå (Finlandia) oraz Rada Wspólnoty Autonomicznej Castilla i Leon (Hiszpania) tworzą cały zespół pracujący przy realizacji projektu.

W dniach 2-3 września w Ciechanowie odbędzie się spotkanie zespołów roboczych, natomiast od 20-24 września planowane jest spotkanie projektowe w większym gronie uczestników, którzy poznają ofertę i metody kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego, a także odwiedzą lokalne firmy i spotkają się z lokalnymi przedsiębiorcami.

W 2022 r. organizatorzy planują kolejne spotkania w Finlandii, Włoszech i Hiszpanii. Projekt finansowany z funduszu programu Erasmus+

Strona internetowa projektu: https://www.unioviedo.es/aei/

Fot. Archiwum PUZ/ Spotkanie zespołu projektowego z rektorem Uniwersytetu w Oviedo w roku 2019.