MIEJSKIE AUTOBUSY DO GMINY REGIMIN NA KOLEJNY ROK

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że linie autobusowe: nr “11” Regimin- Ciechanów – Opinogóra oraz  nr “1” Ciechanów – Pawłowo w roku 2019 r. będą kursowały zgodnie z  przyjętym rozkładem. 18 grudnia Gmina Regimin, Gmina Miejska Ciechanów oraz Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie podpisały aneks do umowy..