Mieszkańcu gminy Regimin: masz azbest? Złóż wniosek o dofinansowanie jego usunięcia

Do 28 lutego mieszkańcy gminy Regimin mogą składać wnioski na dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości. Nabór ogłosił wójt gminy Regimin.

– Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymanego dofinansowania przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku braku otrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane – informuje Urząd Gminy Regimin. – Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o na odbiór i utylizację azbestu.

Wniosku można składać w Urzędzie Gminy osobiście – w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 19 (II piętro), a także za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: e.milewska@regimin.pl Wnioskodawca musi załatwić formalności związane z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 19, tel. 23 68117 56 wew. 29 – Edyta Milewska; e-mail: e.milewska@regimin.pl

Urząd Gminy w Regiminie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne