Mieszkańcu: musisz zadeklarować czym się ogrzewasz

– Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek nakłada ustawa uchwalona przez parlament. W przypadku budynków, w których źródła ciepła uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji minie 30 czerwca 2022 r. Na zgłoszenie nowszych źródeł ogrzewania przewidziano 14 dni od ich uruchomienia – informuje Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.

Obowiązek złożenia deklaracji informującej o źródle ciepła ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. Źródło ogrzewania trzeba zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). O terminie na złożenie deklaracji decyduje data uruchomienia źródła ciepła.

– Deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania, które uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć najpóźniej 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku budynków, w których źródło ciepła uruchomiono po 1 lipca 2021 r. zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania – informuje Paulina Rybczyńska. – Zgłoszeniu podlegają wszystkie źródła ciepła. To m.in. miejska sieć ciepłownicza, kotły na paliwo stałe, kominki, kozy, ogrzewacze na paliwo stałe, piece kaflowe na paliwo stałe, kuchnie węglowe, bojlery gazowe, podgrzewacze a także pompy ciepła czy kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Deklarację można złożyć przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Ta opcja jest dostępna dla osób, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. Możliwe jest też dokonanie zgłoszenia w formie papierowej. Wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.

Formularze oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania dotycząc deklaracji są dostępne na stronie www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k2.

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Obowiązek złożenia deklaracji powstał w wyniku nowelizacji przez parlament ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

fot. UM Ciechanów