Młodzi chcą być Terytorialsami

Ponad 7 tys. wniosków do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej złożyły osoby, które stawiły się na tegoroczną kwalifikację wojskową. Najwięcej chętnych do wstąpienia w szeregi Terytorialsów było na Kujawach i Pomorzu, Podkarpaciu oraz południowym Mazowszu.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwała od 4 lutego do 26 kwietnia br. W tym roku po raz drugi przy Powiatowych Komisjach Lekarskich pojawili się rekruterzy z Brygad Obrony Terytorialnej, którzy organizowali mobilne punkty rekrutacyjne. Można było tam uzyskać informacje na temat specyfiki służby, zasad naboru, poznać wyposażenie Terytorialsów, a także porozmawiać z żołnierzami. Na terenie Północnego Mazowsza punkty rekrutacyjne były obecne w całym rejonie odpowiedzialności 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i wzięli w niej udział żołnierze z wszystkich czterech batalionów 5MBOT a także pracownicy Resortu ON.

Pomysł na rekrutację podczas kwalifikacji okazał się być przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Do zespołów rekruterów z WOT na terenie dwunastu województw zgłosiło się ponad 7 tys. kandydatów, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na Północnym Mazowszu podczas kwalifikacji zostało złożonych ponad 200 wniosków do Terytorialnej Służby Wojskowej. W czasie trwania akcji zdecydowanie zwiększyło się również zainteresowanie osobistym odwiedzeniem Wojskowych Komend Uzupełnień co zaowocowało kolejnymi zgłoszeniami chętnych.

Od początku budowy formacji wnioski o służbę w WOT złożyło już ponad 37 000 osób, co jak podkreśla dowódca formacji gen. bryg. Wiesław Kukuła „świadczy o bezprecedensowej odpowiedzi społeczeństwa” podkreślając przy tym, że „każdy obywatel, który chce się przygotować do obrony kraju musi mieć do tego prawo”.

Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności. Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia.

Komisje lekarskie w ramach kwalifikacji pracują na szczeblu każdego powiatu i orzekają o zdolności do służby wojskowej. Stawiając się na wezwanie komisji kwalifikacyjnej, w jednym miejscu i czasie można uzyskać orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdrowia, założyć ewidencję wojskową, otrzymać książeczkę wojskową, ale można też złożyć wniosek do służby w piątym rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony Terytorialnej.

Kolejne kwalifikacje wojskowe odbędą się na początku 2020 roku. Cały czas można jednak składać wnioski o służbę w WOT odwiedzając osobiście Wojskowe Komendy Uzupełnień lub wypełniając formularz na portalu e-PUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już 19,6 tys. żołnierzy, w tym ponad 16,5 tys. żołnierzy OT oraz 3,1 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza istnieje od 2017 roku i w jej szeregach służy już ponad 1600 żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT