Muzeum Romantyzmu: pierwszy konkurs fortepianowy dla dzieci

1 grudnia w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył się pierwszy konkurs fortepianowy dla dzieci.  Laureatkami w konkursie zostały:  Zofia Śmigowska, Natalia Rzeczkowska i Zofia Dmochowska.

Wydarzenie pt. „Wolność Wygrywamy, na Steinweay’u sobie gramy” zostało zorganizowane w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego i było finansowane ze środków Samorządu.

Celem konkursu było m.in. włączenie dzieci do aktywnego współtworzenia przestrzeni muzealnej, co jest jednym z głównych założeń pracy Działu Edukacji. Najmłodszym udostępniono Salę Koncertową Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz 100 letni fortepian koncertowy – taki, na jakich zwykł grać Ignacy Jan Paderewski.
Konkurs miał formułę otwartą, dzieci zgłaszane były przez opiekunów prawnych, nie szkoły i był otwarty zarówno dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych, jak i prywatnych placówek edukacyjnych, jak i dla dzieci uczących się w domu. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do gry na instrumencie i umożliwienie im prezentacji swoich umiejętności – także najbliższym członkom rodziny – na prawdziwej Sali koncertowej, na której cyklicznie grają artyści z całej Polski.
Tematyką wspólną wszystkich występów była „romantyczna nuta” w utworze. Usłyszeliśmy zarówno utwory F. Chopina, jak i kompozytorów współczesnych w dziecięcej interpretacji. Jury konkursu wyłoniło 3 zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody: tablety i minisprzęt elektroniczny.

Konkurs uzyskał uznanie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, którego przedstawiciele (Wojciech Świętoński i Anna Wolniewicz) uczestniczyli w obradach Jury. Wydarzenie pod względem merytorycznym i organizacyjnym wsparła także Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ciechanowie, Joanna Makijonko, uczestnicząca w obradach jako członek honorowy. Uwieńczeniem wydarzenia był występ pianisty – Wojciecha Świętońskiego – z repertuarem Fryderyka Chopina.

Paulina Rybczyńska/Muzeum Romantyzmu

Fot. Michał Krzyżanowski/Muzeum Romantyzmu