Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wyróżnione za działalność edukacyjną

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zostało wyróżnione w XII edycji konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Muzealny projekt edukacyjny” za projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze’’.

Od 12 lat w konkursie nagradzane są wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych, w tym 19 projektów edukacyjnych.

Śmiało możemy stawiać tezę, że nowoczesne modele edukacji dzieci w obiektach muzealnych dotarły do Polski i są coraz szerzej zarówno rozumiane, jak i doceniane. Muzea na świecie są coraz częściej dedykowane m.in.  jako centra sztuki i kultury dla dzieci. Są traktowane i kształtowane nie tylko jako instytucje mające na celu chronienie i upowszechnianie dóbr kultury, ale także miejsca, których misją jest wprowadzanie dzieci w świat kultury, sztuki, literatury, poszanowania historii i budowania świadomości dziedzictwa, budzenia poczucia przynależności i patriotycznej dumy.
W ubiegłym roku pracownicy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze brali udział w międzynarodowej konferencji pt. „What for do we need museums for children” organizowanej w Campus Warsaw. „Po co nam muzea dla dzieci?” to konferencja, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy najciekawszych muzeów dla dzieci działających w Europie i Stanach Zjednoczonych (m.in. przedstawicieli Museum of Art & Storytelling z Nowego Jorku, Muzeiko z Sofii czy Villa Zebra z Rotterdamu).
Jednym z tematów spotkania był zakres działalności muzeów oraz formy dotarcia do najmłodszych odbiorców i ich opiekunów. Burzliwej dyskusji poddano pytanie o granice działalności merytorycznej instytucji muzealnych w przeciwstawieniu do szeroko pojętej działalności kulturalnej. Biorąc pod uwagę ofertę placówek komercyjnych dla dzieci, będących konkurencją o czas dzieci i rodzin dla instytucji muzealnych wypływa wniosek, że treści merytoryczne oraz prezentacja samych zasobów muzeów powinny być podane w sposób nowoczesny i być konkurencyjne dla placówek komercyjnych oraz wszelkich miejsc, gdzie potencjalnie dzieci i rodzice mogą spędzić czas wolny.
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze od półtora roku wdraża program budowania stałej więzi najmłodszych odbiorców z instytucją (muzeum) i miejscem (Zabytkowy Zespół Pałacowo – Parkowy). Dział Edukacji zasadniczo zmodernizował ofertę tematyczną oraz formę podawczą zajęć dla dzieci. Jednym z programów realizowanych w ramach nowopowstałej oferty edukacyjnej muzeum jest cykl Rodzinnych Niedziel (w okresie jesiennym i zimowym: Rodzinnych Sobót).

Rodzinne Soboty (w sezonie letnim: Rodzinne Niedziele), to cykl spotkań edukacyjnych odbywających się raz w miesiącu na terenie Muzeum. Zajęcia mają być wsparciem dla rodziców i opiekunów w twórczym procesie edukacji dzieci. Poprzez zabawę ich uczestnicy (zarówno dzieci, jak i opiekunowie) mają okazję zapoznać się ze zbiorami Muzeum oraz  rozwinąć wiedzę z zakresu historii, sztuki, muzyki oraz przyrody. Każde spotkanie ma inny temat przewodni i zakłada aktywne zwiedzanie wybranego elementu Zespołu Pałacowo Parkowego w sposób dostosowany do percepcji dziecka.  Spotkania mają formę kreatywnych nawiązań do epoki i mają na celu stworzenie stałego związku dzieci i młodzieży z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz wykształcenie poszanowania dóbr kultury i patriotyzmu, jak również edukację najmłodszych.
Wyróżnienie w konkursie na muzealny projekt edukacyjny dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest także dowodem na to, iż mit prowincji można i warto przełamywać. Konkurs jest otwarty dla wszystkich placówek muzealnych z terenu Mazowsza, włączając muzea o dużej i mniejszej skali, zarówno ze stolicy, jak i małych miejscowości. Do Opinogóry przyjeżdżają regularnie dzieci z całego województwa, coraz częściej na cyklicznych spotkaniach gościmy rodziny z Warszawy i jej okolic oraz innych miast województwa, które przyjeżdżają do Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego specjalnie na zajęcia edukacyjne. Celem kontynuacji projektu jest wykorzystanie zaplecza muzealnego (zarówno zbiorów, jak i nowoczesnych budynków) do stałego rozwoju i promocji całej działalności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ale także do promocji regionu.

PR

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego