Nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów

Jedenaścioro sportowców i dwóch trenerów nagrodzonych przez zarząd Powiatu Ciechanowskiego za osiągnięcia sportowe.

Nagrody otrzymali zawodnicy i zawodniczki: Marcin Smolarek – pika ręczna, Jurand Ciechanów; Alicja Laskowska – taekwondo olimpijskie, Promyk Ciechanów Taekwondo olimpijskie; Patryk Bęben – podnoszenie ciężarów, Klub CLKS Mazovia Ciechanów; Marek Gugała – podnoszenie ciężarów, Klub CLKS Mazovia Ciechanów; Marcin Ziółkowski – podnoszenie ciężarów, Klub CLKS Mazovia Ciechanów; Szymon Ziółkowski – podnoszenie ciężarów, Klub CLKS Mazovia Ciechanów; Marta Grzegorczyk – karate kyokushin, Ciechanowski Klub Karate Kyokushin; Róża Okrasa – karate kyokushin, Ciechanowski Klub Karate Kyokushin; Szymon Mądy – karate kyokushin, Ciechanowski Klub Karate Kyokushin; Patrycja Jakubiak – karate kyokushin, Ciechanowski Klub Karate Kyokushin; Anna Leśniewska – podnoszenie ciężarów, Klub sportowy Cross Trening Mazovia Ciechanów, a także trenerzy: Jakub Olszewski – Jurand Ciechanów i Paweł Nałęcz – Miejskie Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej “”PROMYK” w Ciechanowie, Promyk Ciechanów Taekwondo olimpijskie.

Nagrodzonym gratulacje złożyli: starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski, sekretarz powiatu Monika Gwoździk. Starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz otrzymał od trenerów Jurand Ciechanów symboliczne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie