Nagrody dla najlepszych uczniów ze szkół średnich

Powiat ciechanowski nagrodził najlepszych maturzystów i laureatów olimpiad przedmiotowych.

– Świetne wyniki w nauce osiągane w tak trudnym czasie, wymagają szczególnych gratulacji i podziękowań. Niezwykle zdolni, pracowici – Nasza Wyjątkowa Młodzież z pasją: Dominik Brzeszkiewicz – Najlepszy maturzysta I LO; Mikołaj Rochna – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; Karolina Pawłowska – Najlepsza maturzystka Technikum Nr 1 ZS 1; Sylwia Jakubowska – Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Poligraf; Natalia Narolska – Najlepsza maturzystka II LO; Maciej Podlecki – Najlepszy maturzysta Technikum Nr 2 ZS 2; Julia Traczyk – Najlepsza maturzystka III LO ZS 3; Monika Mąka – Najlepsza maturzystka Technikum Nr 4 ZST. Serdeczne gratulacje i ogromne podziękowania dla niezwykle zdolnych nagrodzonych, rodziców i opiekunów merytorycznych – skomentowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Red

Fot. FB Joanna Poto-Rak