Niedziela Palmowa w ciechanowskiej parafii farnej

Niedziela Palmowa upamiętniająca tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Święcenie palm i procesja w ciechanowskiej parafii pw. św. Józefa (Farze).

red

Fot. FB Parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie