Nowa pani inspektor od nadzoru

Irena Gutowska nowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie.

– Pani Inspektor, to Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie kontroli i nadzoru budowlanego – poinformowała dzisiaj (poniedziałek 20 maja) starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – Swoje obowiązki jako Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpocznie od 1. czerwca. Gratuluję i życzę powodzenia.

Irena Gutowska zastąpiła na stanowisku Annę Gutkowską, która odeszła na emeryturę.

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak/Na zdjęciu od lewej: Joanna Potocka-Rak, Irena Gutowska