Nowe miasto – Nowe Miasto

Od 1 stycznia mamy w Polsce 10 nowych miast, a wśród nich Nowe Miasto z powiatu płońskiego.

Uroczystość nadania praw miejskich z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera odbyła się 30 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

To niezwykle ważne, aby móc z wami świętować zmianę statusu, o który się ubiegacie. Miasta w naszej historii odgrywały kluczowa rolę, przechodziły przez różne kryzysy. Wiele z dzisiejszych wiosek, które dzisiaj stają się miastami, zostały ukarane przez cara za powstanie styczniowe – powiedział podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. To przykłady, że zmieniamy wektory historii i oznacza to także aspiracje i wzrost ambicji lokalnych społeczności.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki: – Od początku 2022 r. będą w Polsce funkcjonowały w sumie 964 miasta, spośród których 10 to gminy, które uzyskają z początkiem 2022 r. prawa miejskie, tj.: Kaczory (woj. wielkopolskie), Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Bolimów, Lutomiersk (woj. łódzkie), Cegłów, Jedlnia-Letnisko, Nowe Miasto (woj. mazowieckie), Iwaniska (woj. świętokrzyskie), Izbica (woj. lubelskie), Olsztyn (woj. śląskie).

Dzięki temu w powiecie płońskim będzie już w sumie pięć miast (Nowe Miasto, Czerwińsk nad Wisłą, Płońsk, Sochocin, Raciąż).

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Nowego Miasto: – ” Nowe Miasto było lokowane w XIV wieku. Już w 1398 roku pisano o nim „jest to miasto książęce, stolica powiatu sądowego ziemi zakroczymskiej”. W średniowiecznym podziale administracyjnym Mazowsza, figurowało jako stolica powiatu sądowego ziemi zakroczymskiej.  W XIV wieku odbywały się tu tzw. sądowe roki ziemskie, co świadczy o wysokiej randze administracyjnej tej miejscowości w realizacji władzy książęcej na północno-wschodnich kresach Mazowsza. W 1420 roku Książę Janusz I obdarzył miejscowość prawem miejskim chełmińskim nadając jej  herb przedstawiający na tarczy o niebieskim tle, postać św. Jana Chrzciciela trzymającego na ręku Baranka Bożego w kole z chorągiewką.

Nowe Miasto było ważnym węzłem drogowym, odbywały się tu co czwartek słynne targi oraz jarmarki, na które przyjeżdżali kupcy m.in. z Nowogrodu, Kijowa i Lwowa.

W roku 1869 utraciło prawa miejskie, z których korzystało przez 467 lat. Była to zemsta władz carskich za masowy udział mieszkańców miasta i okolic w zrywie niepodległościowym w 1863 roku. Z pamiątek przeszłości, które przetrwały aż do dnia dzisiejszego na uwagę zasługuje kościół gotycki wzniesiony w XV wieku”.

Red

Fot. mazowieckie.pl