Nowe samochody dla druhów z powiatu ciechanowskiego

Dwa nowe samochody otrzymają w tym roku druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ciechanowskiego.  Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. – Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 456 nowych pojazdów – informuje ministerstwo.

Z powiatu ciechanowskiego na liście znalazły się OSP Ojrzeń (gmina Ojrzeń) – wóz -ciężki  i OSP Pawłowo (gmina Regimin) – wóz średni.

– Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 175 milionów złotych otrzyma 456 jednostek OSP. Na tę sumę składają się: 164 mln 112 tys. zł z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG; 11 mln 103 tys. zł ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych. Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi około 383 milionów złotych – informuje MSWiA

Red

Fot. MSWiA