Nowoczesne metody leczenia udarów w ciechanowskim szpitalu

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie i Szpital Czerniakowski podpisały list intencyjny w wykonywaniu zabiegów trombektomii – czyli mechanicznego usuwania skrzepliny z mózgu. Rozmawiamy z Pawłem Obermeyerem, prezesem zarządu Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. w Warszawie, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Panie doktorze jak rozpoznać udar?

Objawy udaru to osłabienie siły mięśniowej po jednej stronie ciała, niedomykanie powieki po jednej stronie, opadanie kącika ust i niedowład kończyn. Czasami to może być ból głowy. Na rozpoznanie udaru najlepsza jest tomografia komputerowa w warunkach szpitalnych.

Co nas powinno zaniepokoić?

Skoki ciśnienia często, są choroby które mogą powodować powstanie udaru: cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków. Zwężenia tętnic szyjnych może powodować zaburzenie krążenia mózgowego w tętnicach domózgowych. Udar to trzecia przyczyna zgonów w Polsce i pierwsza przyczyna niepełnosprawności u osób dorosłych.

Na czym polega zabieg trombektomii – czyli mechanicznego usuwania skrzepliny z mózgu i jak skuteczna jest ta metoda?

Skuteczność w udrażnianiu tętnic przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych metod farmakologicznego leczenia udarów poprzez podawanie leków rozpuszczających skrzeplinę jest ograniczona i wynosi od 5 do 20% . Najskuteczniejszą obecnie metodą leczenia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu jest mechaniczna trombektomia, która polega na przezskórnym usuwaniu skrzepliny za pomocą specjalistycznego sprzętu, co prowadzi do udrożnienia tętnicy mózgowej, a w rezultacie zmniejszenie ryzyka zgonu i niepełnosprawności.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Szpital Czerniakowski w Warszawie rozpoczynają współpracę, dzięki której zwiększy się dostęp do trombektomii mechanicznej w udarze niedokrwiennym. Podpisano list intencyjny. Na czym ta współpraca będzie polegała ?

To jest list intencyjny, który zakłada możliwość szkolenia personelu w Ciechanowie. W ciągu kilku tygodni zespół zacznie pracę. Nie ma na co czekać, bo rocznie do szpitala w Ciechanowie trafia 700 osób z udarem, a na Mazowszu – 10 tysięcy.

Planujemy zorganizowanie na Mazowszu ośrodka koordynacji leczenia udarów, chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję do opisu tomografii, a czas jest przy udarze niezbędny, liczy się każda minuta , trafna diagnoza to skuteczne leczenie. postawiona trafna diagnoza.

Udar niedokrwienny mózgu jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności u osób dorosłych w Polsce i na świecie. Jak szybko uda nam się udrożnić te naczynia, to tak szybko możemy liczyć na pełne wyzdrowienie.

dyr. Paweł Obermeyer

Dziękujemy za rozmowę.

Fot. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie/Archiwum Pawła Obermeyera