Nowy dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechanowie

Od jutra (1 maja) Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Ciechanowie będzie dowodził mł. bryg. Piotr Kwasiborski – od dwóch lat zastępca dowódcy JRG.

Mł. bryg. Piotra Kwasiborskiego na nowe stanowisko mianował dzisiaj komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie mł. bryg. Tomasz Gajewski.

– Jednostka Ratownicza Gaśnicza jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Służbę w JRG pełni 63 strażaków – informuje oficer prasowy KP PSP mł. kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot.: KP PSP Ciechanów