Nowy kapelan w ciechanowskim “Kombatancie”

Ks. Andrzej Bytner, nowy proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie jest od 1 sierpnia kapelanem ciechanowskiego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Jak poinformowała kuria diecezjalna płocka – dotychczasowy kapelan, poprzedni proboszcz ks. prał. Jan Dzieniszewski został zwolniony z funkcji w związku z przejściem na emeryturę.

red
Fot. DPS “Kombatant”