NOWY KIEROWNIK CIECHANOWSKIEJ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Janusz Szymańczyk, dotychczas pracujący w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie został nowym kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastąpił na tym stanowisku Annę Żebrowską.