Nowy łowczy w Ciechanowie

Daniel Nitowski  nowym łowczym okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie. 1 czerwca powołał go na to stanowisko łowczy krajowy Paweł Lisiak.

Jak informuje Polski Związek Łowiecki – Daniel Nitowski jest jego członkiem od 2019 r. Ukończył kurs na strażników łowieckich, kurs z zakresu szacowania szkód łowieckich oraz szkolenie z zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim o tematyce „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”.

– Życzymy Koledze owocnej pracy na rzecz ciechanowskich myśliwych. Jednocześnie dziękujemy Koledze Markowi Zaborowskiemu za dotychczasowy i jednoczesny nadzór nad placówkami w Ciechanowie i Płocku – czytamy na oficjalnej stronie internetowej PZŁ.

Red

Fot. Polski Związek Łowiecki