Nowy sprzęt dla druhów z OSP Pawłowo

– Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie otrzymała rozpieracz ramieniowy wraz z przewodem przedłużającym – poinformował Urząd Gminy Regimin.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, prezes OSP w Pawłowie Wiesław Dziubiński oraz pawłowscy strażacy.

Pieniądze na zakup sprzętu przekazały gmina Regimin i Samorząd Województwa Mazowieckiego – po 20 tys. 570 zł. Zakup współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”.

red

Fot. UG Regimin