OCHRONA ŚRODOWISKA POD INNYM ADRESEM

Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zmienił lokalizację. Od  1 sierpnia ma nową siedzibę przy pl. Tadeusza Kościuszki 5 – drugie piętro. Numery telefonów pozostają bez zmian.