Oddali krew ze studentami

Sukces kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa: „Oddaj  krew ze studentami”.

Jak poinformowała nas Małgorzata Zagroba z Państwowej Uczelni Zawodowej im. – od 38 krwiodawców pozyskano ok. 17 litrów krwi.

red

Fot. Marek Szyperski