Oddali ponad 10 litrów najcenniejszego z leków

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pracownicy Muzeum Szlachty Mazowieckiej i przedstawiciele Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – wszystkich połączył jeden szczytny cel – krwiodawstwo. Podczas piątkowej zbiórki zebrano w sumie ponad 10 litrów drogocennego płynu.

W piątek (30 czerwca) przed Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbyła się zbiórka krwi, której organizatorem było Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Do akcji dołączyli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie. Ideą przyświecającą zorganizowaniu wspólnej akcji HDK było m.in. zasilenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w krew, która szczególnie potrzebna jest w okresie wakacyjnym.

Przed ciechanowskim zamkiem pojawili się zarówno ci, którzy honorowymi dawcami są od kilku lat, jak również osoby, które postanowiły oddać krew po raz pierwszy. Jedną z nich jest żołnierz 5MBOT – wnuk walczącego w oddziałach patrona Brygady – Henryka Niedziałkowskiego pseudonim „Huragan”. – Oddałem krew pierwszy raz, ale już wiem, że nie ostatni. Zawsze chciałem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, ale zawsze coś stało na przeszkodzie. Dzielenie się krwią jest najszlachetniejszym gestem człowieczeństwa, dlatego będę zachęcał do tego kolejne osoby.

Podczas piątkowej akcji wtłoczono do systemu krwiodawstwa ponad 10 litrów krwi. Terytorialsi swoją postawą pokazują, że hasło „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” ma wielowymiarowe znaczenie, a wsparcie i pomoc lokalnej społeczności może być realizowana także w ten sposób. Pomysłodawca wyjazdowej zbiórki krwi w Ciechanowie, Andrzej Pacek z Muzeum Szlachty Mazowieckiej podkreśla: – Każda akcja wyjazdowa to duże wydarzenie, którego efektem – poza zbiórką krwi – jest również jak najgłośniejsza i jak najwidoczniejsza promocja idei honorowego krwiodawstwa. Jest to też spory wysiłek organizacyjny – potrzeba skrzyknąć co najmniej 30 osób gotowych oddać krew, licząc się niestety z tym, że 1/3 z nich prawdopodobnie zostanie zdyskwalifikowana – czy to ze względów formalnych czy medycznych. Dlatego tak ważne jest, żeby na każdej akcji terenowej pojawiło się jak najwięcej osób.

Wśród żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT jest wielu krwiodawców, którzy systematycznie biorą udział w zbiórkach organizowanych przez pododdziały brygady, czy też indywidualnie oddają krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Angażują się ponadto w wiele przedsięwzięć promujących ideę HDK, m.in. ogólnopolską akcję „SpoKREWnieni Służbą – która od 6 lat jednoczy i zachęca do oddawania krwi żołnierzy, studentów i pracowników Wojska Polskiego.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy 5. MBOT

Fot. 5.MBOT