Odznaka pamiątkowa 5 Mazowieckiej Brygady OT w Muzeum Wojska Polskiego

Odznaka pamiątkowa 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej została przekazana do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przekazanie odbyło się w środę, 11 stycznia.

Pierwszy egzemplarz odznaki nr 000 wraz z legitymacją i odznaką rozpoznawczą na mundur polowy i wyjściowy przekazał na ręce dyrektora warszawskiego muzeum Pawła Żurkowskiego, dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk dr Paweł Lech oraz szef sekcji współpracy cywilno – wojskowej, mjr Marcin Dominiak.

Symbolizuje solidarność żołnierską i koleżeńskie więzi kadry jednostki wojskowej oraz grona przyjaciół, zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i męstwie oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaka o wymiarach 40×40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego barwy oliwkowej z obramowaniem w kolorze czarnym. Użyty kolor nawiązuje do barwy beretów żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na ramionach krzyża umieszczone są cyfry i skróty literowe koloru białego z czarną obwódką. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się cyfra „5” – numer taktyczny 5MBOT. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczono liczbę „2017” – rok wydania decyzji o sformowaniu 5MBOT. Na lewym i prawym ramieniu krzyża znajdują się odpowiednio litery „MB” i „OT” – skrót nazwy 5MBOT. Pośrodku krzyża umieszczono herb miasta Ciechanów, będącego miejscem stacjonowania dowództwa 5MBOT. Tło odznaki wypełniają promienie
koloru srebrnego.              

          

Odznaka pamiątkowa została wprowadzona decyzją Ministra Obrony Narodowej. Jest znakiem przynależności do 5MBOT oraz więzi z regionem. Stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników cywilnych za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla brygady.                                                                            

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT