Oni doradzą staroście w sprawach rynku pracy

Danuta Drzewiecka z Mazowieckiej Izby Gospodarczej – przewodniczącą, a Bożena Kapczyńska z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości im. Stanisława Staszica w Ciechanowie – wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ciechanowie na kadencję 2023-2027.

Pierwsze posiedzenie nowej rady, powołanej zarządzeniem starosty ciechanowskiego, odbyło się w ostatnią środę (25 października). Akty powołania wręczyli starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz oraz wicestarosta Marek Marcinkowski, którym towarzyszył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Robert Morawski.

Nową Radę, która jest organem opiniodawczym i doradczym starosty ciechanowskiego w sprawach polityki rynku pracy tworzą: Agnieszka Ozdarska – NSZZ “Solidarność” Region Mazwosze, Grzegorz Pszczółkowski – Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ciechanowskiego, Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów, Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk, Łukasz Kapczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Danuta Drzewiecka – Mazowiecka Izba Gospodarcza, Piotr Pszczółkowski – Mazowiecka Izba Gospodarcza, Bożena Kapczyńska – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, Piotr Modzelewski – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, Mariusz Romanowski – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.

– W związku z zakończeniem pracy w charakterze członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ciechanowie w latach 2019-2023, starosta wraz z wicestarostą wręczyli podziękowania następującym osobom: Mieczysławowi Piotrowskiemu, Damianowi Milewskiemu, Maciejowi Kołakowskiemu – informuje Starostwo Powiatowe.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie