Ostatnie takie powołanie. W tym roku

W najbliższą sobotę w Ciechanowie w jednostce wojskowej przy ul. Wojska Polskiego kolejni ochotnicy zostaną powołani do pododdziałów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Powołanie odbędzie się tradycyjnie w Ciechanowie dla mieszkańców powiatów: ciechanowskiego mławskiego, żuromińskiego, płońskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, legionowskiego, wołomińskiego oraz prawobrzeżnej Warszawy, natomiast ochotnicy z rejonu Sokołowa Podlaskiego, Łosic, Siedlec i Mińska Mazowieckiego zostaną powołani tego samego dnia w Siedlcach, gdzie stacjonuje 53. batalion lekkiej piechoty 5 MBOT.  Szkolenie, zarówno dla powołanych w Ciechanowie jak i w Siedlcach, odbędzie się w Ciechanowie, a zajęcia prowadzone będą w systemie ciągłym. Największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkolenia podstawowego realizowane są wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów.

W ostatnim dniu szkolenia żołnierze odbędą egzamin końcowy, podczas którego każdy żołnierz wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli. Będzie to nic innego jak wykazanie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas szkolenia.  

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa , która odbędzie się 8 grudnia br. w Ciechanowie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do 4 batalionów lekkiej piechoty 5. MBOT w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Płd. oraz do 3 samodzielnych kompanii stacjonujących w ciechanowskim kompleksie koszarowym.

Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2000 żołnierzy   i liczba ta sukcesywnie wzrasta.                                                                   

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT