OŚWIADCZENIE KURII DIECEZJALNEJ

W związku z otrzymaniem kolejnych, niepokojących informacji o działalności grupy religijnej gromadzącej się wokół figury we wsi Żelechy w parafii Sochocin, Biskup Płocki wydał liderowi oraz skupionym wokół niego osobom jednoznaczny zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań o charakterze religijnym.

Płock, dnia 26 lipca 2023 r.

Dr Elżbieta Grzybowska ,Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej