Pamięci ś.p. senator Janiny Fetlińskiej

Na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie oddano hołd ś.p. senator Janinie Fetlińskiej i 95 pozostałym ofiarom (w tym prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu) katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Złożono kwiaty i zapalono znicze. Modlitwę poprowadził ks. kan. Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii farnej, dziekan dekanatu ciechanowskiego wschodniego.