Pasowanie na Czytelnika w MZS nr 2 w Ciechanowie

Najmłodsi uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 zostali czytelnikami szkolnej biblioteki.

Biblioteki szkolne stanowią integralną część szkoły. Tu bowiem uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z centrum multimedialnego, wyszukiwać informacje w księgozbiorze i innych źródłach znajdujących się w pracowni.

Biblioteki szkolne przybliżają książki młodemu czytelnikowi. Nauczyciele – bibliotekarze poprzez ciekawe prezentacje multimedialne, zajęcia dydaktyczne i inscenizacje zachęcają dzieci i młodzież do czytania. Tu bowiem, młody i niedoświadczony czytelniczo człowiek spotyka się z kanonem literatury dla dzieci i młodzieży.

Należy bowiem zwrócić uwagę, iż w dobie rewolucji informatycznej czytanie, a szczególnie czytanie ze zrozumieniem, nadal pozostaje jedną z  podstawowych umiejętności we  współczesnym świecie. Uczniowie, którzy czytają książki mają lepsze osiągnięcia w nauce, ich wyobraźnia lepiej się kształtuje, a także rozwijają umiejętność radzenia sobie w różnych, czasami trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego też  nauczyciele – bibliotekarze chcąc zainteresować najmłodszych uczniów słowem pisanym już  od lat organizują Uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, które jest początkiem  przygody z książką dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

14 marca  najmłodsi uczniowie naszej szkolnej społeczności zostali czytelnikami biblioteki szkolnej. Uroczystość odbywa się po pierwszym semestrze klasy pierwszej, wtedy, kiedy już dzieci potrafią czytać. Pasowanie jest dla dzieci wielkim przeżyciem. Uczniowie odświętnie ubrani z zainteresowaniem wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez starszych kolegów z klasy VI d. Tegoroczna uroczystość została powiązana z obchodami Roku Janusza Korczaka. Pierwszoklasiści dowiedzieli się kim był Janusz Korczak, poznali bohatera literackiego Króla Maciusia I oraz uczestniczyli w „Bajkowym śnie Grzesia”, wędrującego po krainie bajek. Po części artystycznej kandydaci na czytelników ślubowali kochać i szanować książki.

Po złożeniu przyrzeczenia nastąpiło pasowanie książką każdego ucznia na Czytelnika Biblioteki Szkolnej słowami: “Pasuję Cię na Czytelnika Biblioteki Szkolnej”.

Na pamiątkę tej doniosłej chwili mali czytelnicy dostali pamiątkowe książeczki. Otrzymali także napisany przez nauczyciela bibliotekarza “List do rodziców” , w którym są wskazówki jak z dzieckiem czytać.

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Komorowska, życząc nowym czytelnikom wielu miłych chwil spędzonych z książką.

Uroczystość przygotowały nauczyciele – bibliotekarze: Elżbieta Stawińska, Mariola Szcząchor przy współpracy z nauczycielką języka polskiego Anną Tomczak. Dekoracje pomogła wykonać Katarzyna Kowalak – terapeuta zajęciowy.

Należy pamiętać, że biblioteka jest nie tylko sztywną instytucją, ale miejscem, gdzie można mile spędzić czas. Biblioteka pomaga, uczy i bawi.

Elżbieta Stawińska i Mariola Szcząchor