Piąta Brygada otrzyma swój sztandar

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój otrzyma sztandar. Stanie się to 26 września na placu Piłsudskiego w Warszawie.

26 września z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbędzie tam uroczysty apel, w trakcie którego wręczonych zostanie sześć sztandarów wojskowych, w tym dla 5. MBOT.

Obecnie np. w trakcie przysiąg ciechanowscy terytorialsi składają je na sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Ostrołęka.

red

Fot. 5. MBOT