Pieniądze dla bezrobotnych. Złóż wniosek

Od jutra (19 maja) do 24 maja bezrobotni z powiatu ciechanowskiego mogą składać wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak powiedział nam dyrektor PUP Ciechanów Robert Morawski – jest na to ponad milion zł.

49 bezrobotnym przyznane zostaną pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Każdy z nich otrzyma 21 tys. zł  bezzwrotnej pożyczki .

Wnioski o przyznanie pieniędzy mogą składać osoby pozostające od ponad roku bez pracy, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.  Nabór będzie prowadzony w dwóch programach: dla osób  do 30 roku życia przewidziano 23 dotacje, dla osób powyżej 30 roku życia – 26 dotacji.

Zainteresowani mogą składać wnioski  od 19 do 24 maja, wnioski dostępne są w siedzibie urzędu i na stronie internetowej PUP. W powiecie ciechanowskim w kwietniu zarejestrowanych było ponad 3 tysiące osób bezrobotnych, w tym 1,6 tys. kobiet.

Red

Fot. Pixabay.com