Pierwszy dzień wniosków o żłobkowe

Wystarczyło kilka godzin, by mieszkańcy Polski złożyli ok 16 tys. wniosków o dofinansowanie pobytu w żłobku. Można je składać od 1 kwietnia.

Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku można złożyć do ZUS tylko elektronicznie. Trzeba posłużyć się Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalem Emp@tia albo bankowością elektroniczną, o ile dany bank już uruchomił taką usługę.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 kwietnia, ale najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Nie trzeba się spieszyć, bo jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja, to i tak ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło korzystać z opieki, nawet od 1 stycznia. Pomimo braku konieczności pośpiechu ZUS przyjął pierwszego dnia do godziny 13.00 prawie 16 tys. wniosków.

Jeśli chodzi o wnioski składane po 31 maja, to na ich złożenie rodzice będą mieli dwa miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania przez dziecko z opieki. Jeśli w tym czasie złożą wniosek, ZUS przyzna świadczenie od dnia rozpoczęcia korzystania przez dziecko z opieki. Jeśli rodzice przekroczą ten termin, wówczas dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Czym jest żłobkowe?

Dofinansowanie pobytu w żłobku dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy nie objęte RKO, czyli np. gdy drugie dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesiąca życia. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż poniesione przez rodziców rzeczywiste opłaty, przy czym nie wlicza się tutaj opłat za wyżywienie w placówce. ZUS będzie przekazywał świadczenie bezpośrednio do placówki sprawującej opiekę. Listę miejsc objętych programem można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Z kolei lista dziennych opiekunów dostępna jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i osobom, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego i nie jest objęte świadczeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). W jednym czasie nie można łączyć świadczenia żłobkowego z RKO.

Także dla uchodźców

Świadczenie żłobkowe przysługuje również obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Mogą oni składać wnioski już od 1 kwietnia.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne