Piotr Ordak najlepszy w diecezjalnym finale Olimpiady

Dwoje uczniów ciechanowskiego „Krasiniaka” w trójce laureatów diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej. Finał diecezjalny odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie (parafia Sońsk).

Tematem finału, w którym wzięło udział 18 uczennic i uczniów były „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”. Finaliści odpowiadali na 35 pytań testowych, takich jak np.: jak brzmi encyklika papieża Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej? – „Fratelli tutti”; na jakie dwie skrajności, których należy unikać, zwrócił uwagę papież Pius XI w encyklice „Quadrogesimo anno”? – indywidualizm i kolektywizm (46); wskazać zasadę życia społecznego, której dotyczy wpis: „Zasada (…) również określająca wzajemne stosunki społeczne między społecznością a osobą i między społecznościami większymi i mniejszymi, strzeże autonomii jednostek i mniejszych grup społecznych m.in. przez niesienie im pomocy w takim zakresie, w jakim jej potrzebują” – zasada subsydiarności; jaki charakter ma prawo własności prywatnej? – naturalny i ograniczony (encyklika „Centesimus annus”, 30).

– W etapie diecezjalnym laureatami OTK zostali: I miejsce – Piotr Ordak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katecheta Agnieszka Boniakowska); II miejsce – Maria Szczypa z Katolickiego Licem Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Płocku (katecheta ks. dr Tomasz Brzeziński); III miejsce – Paulina Magdalińska – również z „Krasiniaka” w Ciechanowie (Agnieszka Boniakowska). Osoby te wezmą udział w etapie ogólnopolskim OTK w dniach 4-6 kwietnia w Radomiu. Będą rywalizować o tytuł laureata i finalisty OTK, indeksy na uczelnie wyższe w Polsce i nagrody rzeczowe – informuje Kuria Diecezjalna. – Przyznano też IV miejsce – zajął je Jakub Korabin z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sieńkiewicza w Płońsku (katecheta Sławomir Kowalski) i V miejsce – zajął je Mikołaj Elak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (Anna Maria Jałmużna).

Organizatorem konkursu był wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku: ks. dr Grzegorz Zakrzewski – dyrektor, s. Dominika Dudzik CSP, ks. Paweł Sobiecki. Laureaci w nagrodę otrzymali m.in. głośniki multimedialne, gry, albumy o Ziemi Świętej.

red

Fot. Diecezja Płocka