Po dyrektorskich konkursach

Odbyły się konkursy na dyrektorów dwóch ciechanowskich podstawówek i przedszkola. W dwóch przypadkach dyrektorzy pozostaną na swych stanowiskach na kolejną kadencję.

– W konkursie na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 wpłynęły dwie oferty (jedna nie spełniała wymogów formalnych), na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 – jedna oferta, jedna także na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6. Wyłonione przez komisje konkursowe kandydatury zyskały akceptację prezydenta i niebawem osoby te na stanowiska zostaną powołane zarządzeniem. Dyrektorem MP nr 3 będzie Ewa Kaczyńska – dotychczasowa dyrektor tej placówki. Dyrektorem SP nr 5 będzie pełniąca obecnie obowiązki dyrektora (po odejściu na emeryturę przez Wiesława Burbę) Aneta Głuszniewska. Agata Pawłowska, obecnie nauczycielka w SP nr 5 (wcześniej wicedyrektor tej placówki), będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 od września – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów.

Konkursy na dyrektorów SP nr 6 i MP nr 3 były rozpisane z uwagi na kończące się pięcioletnie kadencje obecnych dyrektorów.

Fot. Urząd Miasta Ciechanów