Pobiegną o Puchar Burmistrza Glinojecka

Ruszyły zapisy na XVII Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, który w tym roku odbędzie się  w niedzielę 6 października.

-Oprócz rywalizacji o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck włączamy się w Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej. W tym roku rywalizacja będzie się toczyła na dystansach 5 i 10 km (dla osób które ukończyły 16 rok życia). Tego dnia odbędą się również biegi towarzyszące przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Dzieci szkoły podstawowej na poszczególnym dystansie nie wnoszą opłat!) – informuje Tomasz Lewandowski z Urzędu Miasta w Glinojecku.

  1. Bieg malucha – 100 m, start godzina 9.45 (dzieci w wieku przedszkolnym, rocznik – 2013 i młodsi)
  2. Bieg dla dzieci – 400 m, start godzina 10.00 (dzieci ze szkół podstawowych, rocznik – 2009-2007)
  3. Bieg dla dzieci – 400 m, start godzina 10.00 (dzieci ze szkół podstawowych, rocznik –2010 -2012)
  4. Bieg dla młodzieży – 800 m, start godzina 10.15 (rocznik – 2006-2005)

Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez Uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (druk oświadczenia dostępny w biurze zawodów).Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów. Zgłoszenia można dokonać w biurze zawodów najpóźniej na 30 minut przed sygnałem startowym do biegu.

Za skuteczną rejestrację uważa się prawidłowe wypełnienie formularza na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xvii-ogolnopolski-bieg-uliczny-o-puchar-burmistrza-miasta-i-gminy-glinojeck

  • do dnia: 03.10.2019r. (Glinojeck) i uregulowania opłaty startowej. Po tym terminie jedynie w biurze zawodów  w dniach zawodów.

 Uczestnicy biegu zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w wysokości 30 zł (w biurze zawodów: 40 zł) za każdy bieg. Dzieci szkoły podstawowej na poszczególnym dystansie nie wnoszą opłat!

Zapisy dzieci i młodzieży dokonuje szkoła(organizacja zgłaszająca), opiekunowie prawni, zawodnicy wypełniając formularz na stronie:

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xvii-ogolnopolski-bieg-uliczny-o-puchar-burmistrza-miasta-i-gminy-glinojeck do dnia 03.10.2019 r. (CZWARTEK). Po tym terminie jedynie w biurze zawodów w dniu 06.10.2019r. (niedziela).

-Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą XVII bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck otrzymują na mecie pamiątkowe medale. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn każdej edycji oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych (klasyfikacja generalna) otrzymają pamiątkowe statuetki/puchary. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz napoje – informuje Tomasz Lewandowski.