Pogrzeb Powstańca

Z wojskowymi honorami pochowano dzisiaj (poniedziałek, 29 lipca) na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim płka prof. Jerzego Majkowskiego ps. Czarny, urodzonego w Bogatem k. Przasnysza, żołnierza Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wybitnego neurologa.

Prof. Majkowski zmarł w Warszawie 18 lipca. Miał 91 lat.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. – W imieniu Rządu RP oddaję hołd prof. Jerzemu Majkowskiemu i wszystkim bohaterskim Powstańcom Warszawy. Jak wielu bohaterów tego wspaniałego pokolenia, pełnił rolę świadka historii. Zapamiętamy go jako oddanego prezesa Warszawskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, honorowego obywatela Warszawy, który Polsce i temu miastu oddawał wówczas swoje serce – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. – Pułkownik Jerzy Majkowski był wybitnym Polakiem, był światowej sławy lekarzem, ale był także jednym spośród tych, którzy 75 lat temu z odwagą, determinacją i nadzieją wolności stanęli do Powstania. Był człowiekiem, któremu zawdzięczamy naszą dzisiejszą wolność – powiedział w trakcie uroczystości pogrzebowych minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Sylwetka Profesora: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jerzy-majkowski,53.html

O uroczystościach pogrzebowych: https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38676,Pozegnanie-pulkownika-Jerzego-Majkowskiego-ps-Czarny.html

Fot. Archiwum Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych