Poinformuj o nieuczciwych praktykach

do 15 kwietnia Komisja Europejska przedłużyła termin wypełnienia ankiety na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

– Zachęcamy dostawców produktów rolno-spożywczych do wzięcia udziału w badaniu informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Ankietę można wypełnić do 15 kwietnia na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs.

Fot. minrol,gov.pl