Pomoc społeczna. Wojewoda podpisał umowy dla Ciechanowa i Opinogóry Górnej

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowy w ramach tegorocznej edycji programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wśród 240 umów na kwotę prawie 67,5 mln zł trzy dotyczą dwóch samorządów z powiatu ciechanowskiego.

Miasto Ciechanów oraz gmina Opinogóra Górna otrzymają pieniądze (odpowiednio: 558 tys. 756 zł, 313 tys. 395 zł) z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Gmina Opinogóra Górna także 65 tys. 280 zł z programu „Opieka wytchnieniowa”.

„Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to programy rządowe, które mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w codziennym życiu i obowiązkach. W zakresie poprawy opieki nad osobami niepełnosprawnymi ważna jest współpraca wszystkich instytucji. To budujące, że obydwa programy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji, łącznie aż 240 samorządów z województwa mazowieckiego otrzyma wsparcie finansowe. To pokazuje, że samorządy coraz chętniej korzystają ze wsparcia, jakie oferuje rząd w tym zakresie. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga czasu i poświęcenia całej rodziny. Jestem pełen podziwu dla Państwa wielkiego serca – powiedział wojewoda Konstanty Radziwiłł

Program „Opieka wytchnieniowa”

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki – do 120 samorządów z Mazowsza, wojewoda mazowiecki w ramach tegorocznej edycji programu przekaże prawie 17,5 mln zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 1 907 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym: 1 355 osób w ramach pobytu dziennego przez 115 samorządów, w tym 108 gmin i 7 powiatów;   552 osoby w ramach pobytu całodobowego przez 32 samorządy, w tym 26 gmin i 6 powiatów.

61 jednostek samorządowych otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.

– Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – informuje MUW.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Do 120 samorządów z Mazowsza, w tym 103 gminom i 17 powiatom, wojewoda przekaże prawie 50 mln zł na objęcie usługami asystenckimi 2 194 osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 1 470 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług asystenta dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

– Program ma na celu m.in.: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych – informują służby prasowe wojewody mazowieckiego.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisuje kolejną umowę