Ponad dwa miliony zł dla Ciechanowa za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy

– Ponad 300,6 mln zł z Funduszu Pomocy oraz ponad 10,6 mln zł z rezerwy ogólnej zostało przekazanych na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy w województwie mazowieckim. Dzięki Funduszowi Pomocy zapewnione jest finansowanie lub dofinansowanie zadań takich jak organizacja miejsc zakwaterowania, świadczenia 40 zł/osobę, transport, nadanie numerów PESEL – podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W województwie mazowieckim z Funduszu Pomocy przekazano 300 620 265 zł, z czego 235 195 265 zł trafiło do samorządów. Wszystkie środki są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez samorządy. W związku z tym Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki zaapelował o sprawną wypłatę świadczeń mieszkańcom (40 zł) oraz uchodźcom (300 zł).  

Polski Rząd jest bezpośrednio zaangażowany w cały szereg działań zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomie województwa, tak jak w naszym przypadku, m.in. poprzez zapewnienie miejsc zakwaterowania dla Uchodźców.  Wsparcie Rządu przejawia się głównie w postaci przekazywania środków finansowych na zadania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, czy też przez organizacje pozarządowe, a także podmioty prywatne. Od pierwszych dni agresji rosyjskiej na Ukrainę uruchomiliśmy środki, które zostały zaangażowane natychmiast do działań pomocowych. Z rezerwy ogólnej państwa przekazaliśmy ponad 10 mln zł. Z kolei środki z Funduszu Pomocy  przekraczają już ponad 300 mln zł. Te środki są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego. I tutaj chciałbym wyjaśnić i również zaapelować do samorządów. Nieprawdziwe są informacje, że gminy nie mogą wypłacać środków w wysokości 40 zł na zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy osobom przyjmującym ich pod swój dach. Środki te są na bieżąco przekazywane do samorządów, obecnie przekraczają ponad 124 mln zł. Środki te trafiły do wszystkich wnioskujących gmin. I stąd mój apel do gmin, aby gminy sprawnie rozpatrywały wnioski, a środki były wpłacane, ponieważ na chwilę obecną wypłaty są na poziomie 4 proc. Nie jest prawdą, że gminy nie otrzymały tych środków od Wojewody. Tutaj muszę wspomnieć, że są gminy na Mazowszu, które wzorowo się wywiązują z tego zadania pod względem rozpatrywania wniosków i ich wypłat i są to: Goworowo, Kadzidło, Łąck, Leoncin, Pionki, Platerów, Parysów, Pomiechówek, Poświętne, Szydłowo, Wąsewo. W tych gminach wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały rozpatrzone, a środki wypłacone – powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Zakwaterowanie

Na zakwaterowanie z Funduszu Pomocy przekazano 116 880 490 zł, z czego 53,2 mln zł trafiło do jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie w województwie są 442 obiekty zorganizowane przez Wojewodę i samorządy, w których jest 35 695 miejsc dla Uchodźców, z czego zajętych jest 19 552 miejsc. Największe miasta na ten cel otrzymały: Miasto Stołeczne Warszawa 9 016 200 zł, Płock 2 024 580 zł, Radom 1 635 000 zł, Ciechanów 1 392 420 zł, Ostrołęka 956 700 zł.

Świadczenia 40 zł/osobę

Samorządy otrzymały środki na wypłatę świadczeń określonych w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 124 603 920 zł  w trzech transzach.

Wszystkie wypłaty realizowane są zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem. Do największych miast w województwie mazowieckim zostały przekazane: 29 634 100 zł do Miasta st. Warszawy, 3 357 400 zł do miasta Siedlec, 2 639 000 zł do miasta Płocka, 1 176 000 zł do miasta Radom, 821 440 zł do miasta Ostrołęka oraz 412 060 zł do Ciechanowa.

Zapotrzebowanie złożyły wszystkie 314 gminy w woj. mazowieckim; środki zostały przekazane do 299 gmin. 15 gmin jeszcze nie otrzymało środków, ponieważ zapotrzebowały pieniądze na późniejszy okres, 13 z nich swoje pierwsze środki otrzyma do końca kwietnia, a 2 w połowie maja – zgodnie ze wskazanym przez nich zapotrzebowaniem.

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł samorządy w województwie mazowieckim otrzymały 44 275 921 zł, z czego do największych miast: Miasta Stołecznego Warszawy 18 662 832 zł, Radomia 918  000 zł, Siedlec 561 000 zł, Płocka 459 000 zł, Ciechanowa 235 620 zł, Ostrołęki 229 500 zł.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-pomocy-w-wojewodztwie-mazowieckim—srodki-finansowe-przekazywane-na-pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki