Porządkowanie cmentarza wojennego w Lesie Ościsłowskim

Dzięki dotacji (8,2 tys zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – gmina Glinojeck wykonała prace porządkowe na wojennym w Lesie Ościłowskim, w tzw. dużej kwaterze.

Wykonano podbudowę z naturalnego kruszywa, ustawiono obrzeża, ułożono kostkę brukową. We własnym zakresie – drobnym kamieniem wysypano alejki, zieleń poddano konserwacji, uporządkowano teren.

-„ Las w Ościsłowie jest miejscem niemieckich zbrodni w okresu II wojny światowej. Stał się zbiorowym grobem kilku tysięcy chorych i niepełnosprawnych oraz polskich patriotów. Był on „ulubionym przez Niemców miejscem do wykonywania egzekucji. Zwożono tu ludzi z okolicznych powiatów i tracono potajemnie. Cały las był miejscem kaźni” – pisał Robert Bartold, znany ciechanowski regionalista” – czytamy na stronie internetowej glinojeckiego samorządu.

Fot. www.glinojeck.net