POSIŁKI DLA UCHODŹCÓW I KARETKI

Władze Mazowsza przeznaczyły 2 mln zł na ciepłe posiłki dla Uchodźców. Przygotują je mazowieckie podmioty ekonomii społecznej. Dziś marszałek Adam Struzik oraz członkini zarządu Elżbieta Lanc przekazali kolejne dwie karetki, które jeszcze dziś wyruszą na Ukrainę. Jedna z nich trafi do obwodu lwowskiego, a druga do Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej.