Posłanka i wicewojewoda z samorządowcami o finansowaniu inwestycji

Z inicjatywy poseł Anny Cicholskiej (Prawo i Sprawiedliwość) samorządowcy z subregionu ciechanowskiego spotkali się w Starostwie powiatowym w Ciechanowie z wicewojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim.

Informacyjno-szkoleniowe spotkanie poświęcone było pozyskiwaniu funduszy z rządowych programów pomocowych, wspierających samorządy północnego Mazowsza. W spotkaniu udział wzięli m.in. także: starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski, burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński, kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Żebrowska.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie