Posłowie wsparli Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji

– Sejm RP wsparł moją inicjatywę Uchwały w sprawie wezwania państw NATO i UE do wsparcia Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, poseł z okręgu nr 16 płocko-ciechanowskiego.

– Sejm zaapelował do rządów państw NATO i Unii Europejskiej o udzielenie wsparcia znajdującej się w obliczu wojny Ukrainie i stanowczą reakcję wobec agresji ze strony Rosji. Izba w podjętej w czwartek, 27 stycznia, uchwale „w sprawie wezwania państw członkowskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej” podkreśliła także suwerenność Ukrainy i sprzeciwiła się łamaniu jej integralności terytorialnej i nienaruszalności granic.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje działania Federacji Rosyjskiej wymierzone przeciwko Ukrainie. Aktywność ta stwarza poważne ryzyko wywołania konfliktu zbrojnego i zdestabilizowania Europy, co godzi w interesy Rzeczypospolitej Polskiej” – napisali posłowie. „Apelujemy do rządów państw NATO i Unii Europejskiej o udzielenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny oraz o stanowczą reakcję państw członkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej” – czytamy na http://www.sejm.gov.pl

Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Z prawej – wiceminister Jacek Ozdoba