POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM DARIUSZ DĄBKOWSKI

Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poszukuje na podstawie Listu Gończego wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu w celu zatrzymania  i odbycia kary pozbawienia wolności: Dariusz Dąbkowski ur. 1972 r.  w Ciechanowie zam. Ciechanów ul. Ściegiennego 8/49.

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, Prokuraturą lub Sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 k.k ). ponadto, zgodnie z art. 280 § 2 k.p.k osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub  47 703 12 00.https://poszukiwani.policja.pl/pos/form/r914106417,DABKOWSKI-DARIUSZ.html