Powiat ciechanowski ma projekt przyszłorocznego budżetu. – To nie będzie łatwy rok – mówi starosta Joanna Potocka-Rak

Jest projekt budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2021. – To nie będzie łatwy rok, ale dzięki racjonalnej polityce finansowej, zaplanowane wcześniej zadania inwestycyjne i projekty społeczne będą zrealizowane i kontynuowane – komentuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

-Przygotowanie budżetu to zawsze ogrom pracy dla Wydziału Finansowego, a w tak trudnym czasie jak teraz – szczególnie. Pragnę serdecznie podziękować Skarbnik Powiatu pani Hannie Dworeckiej, która zawsze twardo stoi na straży finansów powiatu i wszystkim paniom z Wydziału Finansowego. Szczególnie dziękuję paniom Eli Jaszczak, Joannie Wachol i Weronice Książek za zaangażowanie w przygotowanie projektu budżetu – mówi starosta.

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak dla ciechtivi.pl:

-To nie będzie łatwy rok. Szacujemy, że wstępne prognozy dotyczące wysokości udziałów w podatkach są jednak zbyt optymistyczne. Mimo to wszystkie wcześniej zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane. Już rozpoczynamy prace związane z budową Powiatowego Domu Dzieci i Centrum Opieki Wytchnieniowej. Realizowane będą również prace związane z budową Centrum Administracyjnego.

Dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zabezpieczyliśmy analogicznie do 2020 r. kwotę 0,5 mln zł. Na poziomie roku 2020 kształtują się również planowane wydatki na zadania zakresu inwestycji i remontów na drogach powiatowych. Zabezpieczyliśmy również środki na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej.

To niełatwy czas dla wszystkich, a samorządy niewątpliwie dotkliwie odczują skutki pandemii. Będziemy się musieli zmierzyć z ogromnymi problemami społecznymi i gospodarczymi, przy mocno ograniczonych i okrojonych budżetach.

not. msz

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak/Na zdjęciu od lewej: skarbnik Hanna Dworecka, starosta Joanna Potocka-Rak