Powiat ciechanowski z pieniędzmi na wsparcie pieczy zastępczej

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał dzisiaj (czwartek, 30 lipca) umowy z 21 powiatami w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” .

Jedną z takich umów podpisała starosta powiatu ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak. Powiat ciechanowski otrzyma dofinansowanie w kwocie 315 tys. 615 zł.

-Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” ma na celu wsparcie podopiecznych placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które otrzymają pomoc w zakresie m.in. zakupu komputerów i wyposażenia teleinformatycznego na realizowanie zadań w trybie zdalnej nauki – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Łączna kwota dofinansowani opiewa na kwotę 4  mln 396 tys. 620 zł.

(umowa na kwotę 315 615,00 zł)

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki