Powiedz jak według ciebie ma wyglądać transport publiczny w powiecie ciechanowskim

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zaprasza do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami powiatu ciechanowskiego w sprawie projektu dokumentu pn.. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego”.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego, początek godz. 10. w dwóch formach: stacjonarnej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17-go Stycznia 7- sala 205 (drugie piętro); wideokonferencji; link do spotkania: https://teams.live.com/meet/947845179596?p=MXwk9MAxiGipFH1y

– Spotkanie będzie składało się z dwóch części. W części pierwszej zostanie przedstawiona prezentacja projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego. W drugiej części spotkania będzie można wnieść uwagi do przedmiotowego projektu dokumentu – informuje Starostwo. – Przypominamy termin złożenia uwag i wniosków upływa w dniu 1 marca 2024 roku.

Formularz zgłaszania uwag jest dostępny w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Starostwa, a w wersji papierowej – w Wydziale Komunikacji i Transportu, ul. 17-go Stycznia 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag do projektu należy przekazać: drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: komunikacja@ciechanow.powiat.pl; pocztą w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów; w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów (parter), w godzinach 08:15-15:00.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie