Pracodawca mazowieckich terytorialsów w finale II edycji konkursu “Pracodawca przyjazny WOT”

Poczta Polska, firma transportowa, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, firma usług wysokościowych, to pracodawcy przyjaźni WOT. Zakończyła się II edycja konkursu dla pracodawców żołnierzy OT.

Spośród 31 tysięcy żołnierzy OT, 60 % deklaruje stałe zatrudnienie. To oni są na pierwszej linii współpracy oraz dbania o dobre relacje ze swoimi pracodawcami. Konkurs realizowany jest w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. Spośród wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do konkursu, w I etapie zakwalifikowało się 40 pracodawców. Następnie komisja w Dowództwie WOT, wyłoniła 4 laureatów. Kryteria przyjęte przez komisję to liczba zatrudnionych żołnierzy OT, przykłady przychylności, i inicjatyw podejmowanych przez pracodawców z wykorzystaniem żołnierzy.

Gen. bryg. Maciej Klisz, który witał laureatów podkreślił unikatowość formacji: „Generał wita szeregowego, wita żołnierza Obrony Terytorialnej, który jest jednocześnie pracodawcą. To właśnie pokazuje jak społeczną i jak inną niż inne rodzaje sił zbrojnych,  jest formacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan szeregowy jest współwłaścicielem firmy, a jednocześnie swoich pracowników werbuje spośród żołnierzy OT.”

Laureatami II edycji konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej zostały 4 firmy, każda w innej kategorii. Wśród pracodawców zgłoszonych przez żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, w gronie laureatów znalazła się POCZTA POLSKA S.A, w kategorii średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób.

Poczta Polska jako jedyny pracodawca w Polsce zatrudnia ponad 160 żołnierzy, pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Zgłoszona została do konkursu przez żołnierzy OT w brygadach trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, oraz dolnośląskiego. Doceniono działania na rzecz obronności i kampanie informacyjne do wstąpienia do WOT, wydany znaczek okolicznościowy „WOT”, prowadzone szkolenia obronne, oraz wspieranie procesów rekrutacji w placówkach Poczty Polskiej.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, mówił: „Poczta Polska jest największym pracodawcą w Polsce, nie dziwi więc tak duża liczba żołnierzy OT, którzy są także pocztowcami. Osoby, co do których sam bym się nie spodziewał, to żołnierze OT, bohaterowie, to ludzie którzy jadą na granicę, albo z niej wrócili. Poczta Polska jest firmą, która jest naturalnym inkubatorem żołnierzy OT i zachęcam do wstąpienia do WOT innych pracowników. Poczta jest instytucją, która jako operator pocztowy, jest przedsiębiorcą który ma znaczenie gospodarczo-obronne, bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu sił zbrojnych, współpracuje z wojskową pocztą polową. We wszystkich placówkach Poczty Polskiej, można wypisać i złożyć kartkę „Murem za Polskim Mundurem”, a my przekażemy je na granicę”

Celem wszystkich edycji konkursu, jest wyłanianie oraz wyróżnianie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT