Przynieś stary telewizor – dostaniesz choinkę

– Urząd Miasta wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych po raz kolejny organizują świąteczną inicjatywę, w ramach której za makulaturę lub elektroodpady mieszkańcy Ciechanowa będą mogli otrzymać żywą choinkę. Akcja odbędzie się 16 grudnia – informuje rzecznik Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

6 grudnia w zamian za oddanie makulatury lub elektroodpadów można będzie odebrać drzewko w doniczce. W tym roku do ciechanowskich domów trafi 500 świerków serbskich o wysokości 1,20 do 1,40 cm. Drzewka będą dostępne do wyczerpania zapasów. Aby odebrać choinkę należy dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 w godzinach od 9. do 17.

– Choinki będą mogły odbierać osoby fizyczne będące mieszkańcami Ciechanowa, nieprowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania drzewka jest dostarczenie do PSZOK co najmniej 10 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 10 kg makulatury oraz wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dla jednego gospodarstwa domowego można odebrać jedną choinkę – informuje pani rzecznik.

red

Fot. UM Ciechanów