HONOROWE OBYWATELSTWO DLA PROFESORA

30 listopada o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ratusza odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ciechanów, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów Panu Jerzemu Bralczykowiinformuje ciechanowski Urząd Miasta.